dich-vu-roaming-4g-lte-viettel

BQT Dangky3gviettel.net | June 17, 2016 |

Viettel thử nghiệm dịch vụ Roaming LTE 4G

Viettel thử nghiệm dịch vụ Roaming LTE 4G vào tháng 6/2016