Trang Chủ » Viettel khuyến mãi tặng 50% data từ ngày 22/12 – 26/12/2016 » khuyen-mai-viettel-tang-50-data-ngay-22-12-26-12

khuyen-mai-viettel-tang-50-data-ngay-22-12-26-12

BQT dangky3gviettel.net | December 23, 2016 |

Viettel khuyến mãi tặng 50% data từ ngày 22/12 - 26/12/2016

Viettel khuyến mãi tặng 50% data từ ngày 22/12 – 26/12/2016