Khuyen-mai-Viettel-ngay-13-6-18-6-2017

BQT dangky3gviettel.net | June 13, 2017 |

Khuyến mãi của Viettel từ 13/6 - 18/6 tặng ngay 50% thẻ nạp áp dụng cục bộ

Khuyến mãi của Viettel từ 13/6 – 18/6 tặng ngay 50% thẻ nạp áp dụng cục bộ