Khuyến mãi của Viettel 8/2/2018

BQT dangky3gviettel.net | February 6, 2018 |

Khuyến mãi của Viettel 8/2/2018 áp dụng trên toàn quốc

Khuyến mãi của Viettel 8/2/2018 cho thuê bao trả trước tặng 50% giá trị thẻ nạp