Viettel khuyến mãi 8/11 – 30/11/2017

BQT dangky3gviettel.net | November 10, 2017 |

Viettel khuyến mãi 8/11 - 30/11/2017 cho thuê bao thỏa điều kiện

Viettel khuyến mãi 8/11 – 30/11/2017 ưu đãi 50% giá trị thẻ nạp