Trang Chủ » Viettel khuyến mãi 50% thẻ nạp ngày 31-12-2015 » Viettel khuyến mãi 50% thẻ nạp ngày 31-12-2015

Viettel khuyến mãi 50% thẻ nạp ngày 31-12-2015

BQT Dangky3gviettel.net | December 29, 2015 |

Khuyến mãi Viettel

Viettel khuyến mãi 50% thẻ nạp ngày 31-12-2015 cho các thuê bao trả trước đang hoạt động