Viettel khuyến mãi 20/12/2019

Thuy Vo | December 19, 2019 |

Viettel khuyến mãi 20/12/2019 ưu đãi NGÀY VÀNG trên toàn quốc

Viettel khuyến mãi 20/12/2019 ưu đãi NGÀY VÀNG trên toàn quốc tặng 20% giá trị