Khuyến mãi của Viettel 12/9 – 30/9/2017

BQT dangky3gviettel.net | September 13, 2017 |

Khuyến mãi của Viettel 12/9 - 30/9/2017 ưu đãi 50% giá trị mỗi thẻ nạp

Khuyến mãi của Viettel 12/9 – 30/9/2017 cho thuê bao nhận tin nhắn và đáp ứng đủ điều kiện