Khuyến mãi của Viettel 1/9/2017

BQT dangky3gviettel.net | August 28, 2017 |

Khuyến mãi của Viettel 1/9/2017 ưu đãi 50% giá trị tiền nạp

Khuyến mãi của Viettel 1/9/2017 dành cho khách hàng là thuê bao trả trước