Cách mở sim Viettel bị khóa do nạp thẻ sai

BQT dangky3gviettel.net | July 31, 2017 |

Cách mở sim Viettel bị khóa do nạp thẻ sai nhiều lần

Cách mở sim Viettel bị khóa do nạp thẻ sai 5 lần liên tiếp