viettel-khuyen-mai-12-5-17-5-2017.jpg

BQT dangky3gviettel.net | May 15, 2017 |

Khuyến mãi Viettel ngày 12/5 - 17/5/2017 tặng 50% giá trị thẻ nạp

Khuyến mãi Viettel ngày 12/5 – 17/5/2017 tặng 50% giá trị thẻ nạp