khuyen mai Viettel ngay 13-3 – 25-5-2017

BQT dangky3gviettel.net | April 13, 2017 |

khuyen mai 50% gia tri the nap ngay 13/3 - 25/5

Chương trình Viettel khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp từ ngày 13/3 – 25/5/2017