Khuyến mãi của Viettel 1/12/2017

BQT dangky3gviettel.net | November 29, 2017 |

Khuyến mãi của Viettel 1/12/2017 áp dụng toàn quốc

Khuyến mãi của Viettel 1/12/2017 cho thuê bao di động và Homephone trả trước