Đăng ký gói cước B190 Viettel

BQT dangky3gviettel.net | December 13, 2017 |

Đăng ký gói cước B190 Viettel 190.000đ/tháng

Đăng ký gói cước B190 Viettel ưu đãi 2Gb data và 515 phút gọi nội mạng