Đăng ký gói cước V30K Viettel

BQT dangky3gviettel.net | October 30, 2018 |

Đăng ký gói cước V30K Viettel ưu đãi 100 phút gọi và 200MB

Đăng ký gói cước V30K Viettel ưu đãi 100 phút gọi và 200MB chỉ 30.000đ/tháng