T50K-Viettel

BQT dangky3gviettel.net | May 16, 2017 |

Ưu đãi 200p gọi + 100SMS nội mạng khi đăng ký gói T50K Viettel

Ưu đãi 200p gọi + 100SMS nội mạng khi đăng ký gói T50K Viettel