Đăng ký gói cước VUI50 Viettel

BQT dangky3gviettel.net | April 19, 2018 |

Đăng ký gói cước VUI50 Viettel ưu đãi 5GB data dùng trong 7 ngày

Đăng ký gói cước VUI50 Viettel ưu đãi 5GB data dùng trong 7 ngày chỉ 50.000đ