Đăng ký gói cước V70K Viettel

BQT dangky3gviettel.net | October 18, 2018 |

Đăng ký gói cước V70K Viettel chỉ 70.000đ/tháng

Đăng ký gói cước V70K Viettel ưu đãi 400MB data và 250 phút gọi