Đăng ký gói cước F190 Viettel

BQT dangky3gviettel.net | March 14, 2019 |

Đăng ký gói cước F190 Viettel ưu đãi 9GB data, 100 phút gọi ngoại mạng và 10 phút gọi nội mạng

Đăng ký gói cước F190 Viettel ưu đãi 9GB data, 100 phút gọi ngoại mạng và 10 phút gọi nội mạng