Đăng ký gói cước B1000K Viettel

BQT dangky3gviettel.net | May 10, 2018 |

Đăng ký gói cước B1000K Viettel chỉ với 100.000đ/tháng

Đăng ký gói cước B1000K Viettel ưu đãi 500 phút gọi và 600MB