Đăng ký gói cước 12XL50 Viettel

BQT dangky3gviettel.net | June 6, 2019 |

Đăng ký gói cước 12XL50 Viettel ưu đãi 60GB data giá chỉ 600.000đ cho 12 tháng sử dụng

Đăng ký gói cước 12XL50 Viettel ưu đãi 60GB data giá chỉ 600.000đ cho 12 tháng sử dụng