Khuyến mãi của Viettel 12/9 – 19/9

BQT dangky3gviettel.net | September 12, 2017 |

Khuyến mãi của Viettel các ngày 12/9, 13/9, 14/9, 15/9, 16/9, 17/9, 18/9, 19/9

Khuyến mãi của Viettel 12/9 – 19/9 tặng 50% giá trị mỗi thẻ nạp