khuyen-mai-cua-Viettel-12-7-18-7-2017

BQT dangky3gviettel.net | July 14, 2017 |

Khuyến mãi của Viettel ngày 12/7 - 18/7/2017 tặng 50% giá trị thẻ nạp

Khuyến mãi của Viettel ngày 12/7 – 18/7/2017 tặng 50% giá trị thẻ nạp