Đăng ký gói cước D30 Viettel cho Dcom

BQT dangky3gviettel.net | May 9, 2018 |

Đăng ký gói cước D30 Viettel cho Dcom ưu đãi 2,5GB data

Đăng ký gói cước D30 Viettel cho Dcom ưu đãi 2,5GB data chỉ 30.000đ/tháng