Cách đăng ký gói cước D30 của Viettel

BQT dangky3gviettel.net | November 22, 2015 |

Gói cước D30 của Viettel

Cách đăng ký gói cước D30 của Viettel nhận 2.5GB Data