banner

GÓI THÁNG

( Trọn gói chỉ từ 50.000đ - Sử dụng trên mạng 3G/4G )

Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết

Các gói khuyến mãi

 • T70K
 • Gọi + SMSDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • T50K
 • Gọi + SMSDATA
 • 50.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • B100K
 • Data + GọiDATA
 • 100.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • B150K
 • Data + GọiDATA
 • 150.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết

Các gói Dcom Viettel

 • D30
 • 2,5GBDATA
 • 30.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D50
 • 3,5GBDATA
 • 50.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D70
 • 5GBDATA
 • 70.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D90
 • 10GBDATA
 • 90.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • D120
 • 12GBDATA
 • 120.000đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • DC300
 • 24GBDATA
 • 300.000đ
 • 6 tháng
Chi tiết
 • D500
 • 48GBDATA
 • 500.000đ
 • 12 tháng
Chi tiết
 • D900
 • 84GBDATA
 • 900.000đ
 • 12 tháng
Chi tiết

DANGKY3GVIETTEL.NET - WEBSITE ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC 3G/4G VIETTEL

© Viettel 2017. All rights reserved.